Quy trình thuyên chuyển mộ sang vị trí mới

Quy trình thuyên chuyển mộ sang vị trí mới

Vào mỗi một mùa xuân các gia đình đều tiến hành công tác chuẩn bị trùng tu, sang sửa mẫu mộ đá cho ông bà tổ tiên, những người thân đã mất. Chuyển những phần mộ của ông và sang môt vị trí mới khang trang và sạch sẽ hơn, đó là một trong những việc cần làm và nó đã trở thành một trong những nét đẹp văn hóa của người Việt ta. Nét văn háo này đã được đề cập đến trong nhiều tác phẩm văn học cũng…

Read More