Giải pháp tuyệt vời hạn chế nợ thuế

ich-vu-tu-van-thue-luat-hung-phat

Một số giải pháp tuyệt vời hạn chế nợ thuế.

Dưới đây là một số giải pháp tuyệt vời hạn chế nợ thuế của doanh nghiệp được tổng hơp tại: http://luathungphat.vn/dich-vu-tu-van-thue/

Những nguyên nhân và hạn chế trong công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế đã được Ngành Thuế nhận thức sâu sắc, phân tích kỹ càng và đưa ra những phương hướng nhiệm vụ, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả:

Phương hướng với nhiệm vụ và mục tiêu thu nợ thuế năm 2018 là tiếp tục triển khai, rà soát phân loại nợ thuế theo đúng quy định của quy trình quản lý nợ thuế quyết định số 1401/QĐ-TCT, xác định số nợ và nguyên nhân nợ ở từng doanh nghiệp, hộ cá thể để có biện pháp xử lý cụ thể.

 

Tiếp tục chỉ đạo bộ phận thuich-vu-tu-van-thue-luat-hung-phat thuế nhất là bộ phận chuyên trách QLN & CCNT tập trung thực hiện các biện pháp chủ yếu như: tăng cường xử lý nợ đọng, thời gian nợ thuế kéo dài, đôn đốc thu hồi nợ đọng về thuế NQD, đặc biệt bộ phận thu hồi thuế nhà Đất, Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Tăng cường công tác phối hợp giữa UBND Phường, BQL Chợ, các ban ngành có liên quan trong công tác thu hồi nợ, cưỡng chế nợ thuế, thu hồi giấy phép ĐKKD (nếu không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ).

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2017, đồng thời tìm các biện pháp để khắc phục những tồn tại, khó khăn, thực hiện tốt hơn nữa mục tiêu công bằng, dân chủ, văn minh trong công tác thuế, xây dựng bộ thuế phù hợp và sát với thực tế, đánh giá đúng những nguyên nhân dẫn đến những khoản thu còn tồn đọng, những chỉ tiêu thu nợ đọng còn thấp phải có biện pháp tổ chức thu đạt hiệu quả cao hơn.

Tăng cường đào tạo, tập huấn nghiệp vụ QLN & CCNT cho đội ngũ can bộ làm công tác chuyên trách này.

Xác định rõ nhiệm vụ, biện pháp tập trung thực hiện như nắm đầy đủ số nợ thuế, phân loại nợ theo đúng quy định.

Căn cứ chỉ tiêu giao để giao lại chỉ tiêu thu nợ, giảm nợ cho từng bộ phận qủan lý thực hiện và gắn kết quả thu nợ với thi đua khen thưởng.

Đối với khoản nợ thông thường (tính đến ngày 31/12/2017) phải phấn đấu thực hiện thu hết trong năm 2018, hạn chế nợ mới phát sinh (trừ số nợ được giản theo cơ chế), đối với những khoản nợ khác phát sinh 2018 kiên quyết xử lý thu kịp thời. Tập trung sự nổ lực của cả hệ thống nhằm hạn chế tiến tới không để phát sinh thêm nợ mới, có như vậy mới có điều kiện để đẩy mạnh công tác quản lý thu nợ cũ, thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình QLN, đề xuất biện pháp hữu hiệu và hợp lý để các DN ký cam kết thanh toán nợ. Đối với các đơn vị có biểu hiện chấp hành không nghiêm thời hạn nộp thuế, kiên quyết dùng biện pháp tạm dừng bán hoá đơn, bán hoá đơn theo tiến độ nộp thuế nhằm tăng cường trách nhiệm của NNT.

dich-vu-tu-van-thue

Tổng hợp thông tin báo cáo kịp thời, định kỳ hàng tháng, quý, tổng hợp phân tích đánh giá tình hình nợ đọng để đưa ra biện pháp, chỉ tiêu thu nợ sát với thực tế.

Tăng cường công tác kế toán thuế, hướng dẫn NNT lập giấy nợ tiền theo đúng quy định của Luật QLT nhằm giải quyết những sai sót ban đầu dẫn đến tình trạng nợ đọng chờ xử lý.

Trong thời đại công nghệ thông tin đang phát triển mạnh mẽ như hiện nay thì việc ứng dụng tin học và công tác QLNT  rất được chú trọng, ngành thuế cũng đang triển khai xây dựng, nâng cấp chương trình ứng dụng công nghệ thông tin vào QLN & CCNT để đáp ứng yêu cầu quản lý.

xem thêm tại: Luật Hùng Phát

Related posts

Leave a Comment